Clemens Altgård


Clemens Altgård, Sydsvenska Dagbladet, Malmö:

”Trots att det mesta tycks vara gjort och inget nytt under solen, händer
det att man får se bilder som inte påminner om något man sett förut.
Visserligen kan enskildheter kännas igen, men helheten ter sig ändå som
någonting nytt. Ungefär så känns det att se på den norrländske konstnären
Jan-Anders Erikssons målningar…(…)

Jan-Anders Eriksson arbetar med vinylfärg, emalj ocxh screentryck och
kombinerar de olika förfaringssätten på ett ytters egnsinnigt vis.
Resultatet blir bilder med dunkla men likväl glödande färger, ibland som
hos Nolde. Det finns en blandning mellan abstrakt och konkret i flera av
bilderna. (…)

Jan-Anders Eriksson är i sina bästa stunder en verkligt visioner målare.
Det finns nämligen vissa skillnader mellan de olika målningarna när det
gäller graden av intensitet i gestaltningen. Vissa är mer estetiska, och
mer anekdotiska än uppenbarande, men de främsta är verkligen drabbande
genom sin särart.(…)

Den som är intresserad av ett fiugurativt måleri med hisnande stämningar av
ödslighet, och mäktiga färgupplevelser som bärande inslag får inte försitta
chansen.”

Läs hela recensionen »»