Ekelöf


Ekelöf även en poet för kojorna

Gunnar Ekelöf i Sveriges Radio. Volym 1. 1937 – 51. Volym 2. 1960 – 63.
Volym 3. 1958 – 66. Tre CD-skivor utgivna av Gunnar Ekelöf-sällskapet.

”De lappländska sjöarnas melankoli!/ De korta vågornas döda slag emot
stranden!/Jag minns dem, jag minns de ärtskidformade båtarna/ jag minns en
doft av piprök i kylig klar luft.” .
Ja, jag ingår som sagt i ett lätt förvirrat gäng medelålders män
som gillar att dra omkring i de mer otillgängliga delarna av Norrbotten.
Utmattade efter en dag i kanoten, på skidorna eller i vandrarstövlarna när
det stekta fläsket är uppätet och flaskorna kommit fram brukar Poesin smyga
sig på. Kojpoeter som Helmer Grundström och Dan Andersson dyker upp. Ibland
förvånar oss någon med att veta allt om Josef Julius Wecksell. I denna
loja och avslappnade stämning kan det hända att Gunnar Ekelöf pockar på.
Han är för fin och svår brukar det då suckas. Då är det läge för
ovanstående lilla dikt; ”Doftminne” från Non Serviam (1945)
I Ekelöfs prosatexter som i ”Promenader och Utflykter” och ”Drömmen
om Indien” finns några av de finaste Lapplandskildringar som skrivits.
Dessutom var han en tid kompanjon med Helmer Grundström, satte Ferlin
mycket högt och ville ha in Evert Taube i akademien drar sig sedan någon
till minnes. Innan glammet och skrönorna tar över i den ensliga kojan kan
det kännas helt rätt med ”Jag skriver till dig” med bland annat raderna; ”
Det är ett avlägset land/Där finns ingen närhet/Kommer man dit skall man
finna/just ett avlägset land”…
Tja, fin kanske Ekelöf är men det kan man naturligtvis fullständigt
strunta i. (I ett lärarrum blev jag en gång kallad för kultursnobb för att
jag föredrog Edvard Persson framför Åsa-Nisse). På mitt nattduksbord har i
alla fall böcker med och om Ekelöf legat de senaste 30 åren och i min
bandspelare har de dikter som han läst i Radion och som jag lyckats fånga
in ofta spelats.
Nu har hans medverkan i Sveriges Radio samlats på 3 CD-skivor
utgivna av Gunnar Ekelöf-sällskapet. Där finns klassiker som ” En
verklighet (drömd)” (om Hösten 1951)”, ”Absentia Animi” (Non Serviam 1945),
”Jag skriver till dig” (Opus Incertum (1959) och ”Jag tror på den ensamma
människan.” (Färjesång 1941) .Märkligt nog saknas några av hans mest
välbekanta dikter som ”Eufori”, ”Blommorna sover i fönstret” och ”En värld
är varje människa”. Märkligt eftersom jag vet att dom finns i Radions
arkiv. Saknas helt gör också dikterna från samlingen ”Strountes” (1955) som
till stor del innehåller helt annt än högstämd ”antipoesi” som ”Perpetum
Mobile” och ”Kålhuvudet och korvarna” men även undersköna stycken som
”Arsinoe”. Tillsammans med hans prosatexter är kanske ”Strountes” den
lättaste ingången till Ekelöfs poesi.
Nå, trots dessa brister finns i CD-samlingen ändå tillräckligt
för att ge livslånga funderingar. Förutom Poesin ingår även intervjuer. Där
samtalar bland annat en avspänd Ekelöf med Åke Falck om begreppet Siesta.
”Jag befinner mig oftast i ett tillstånd mellan arbete och siesta som man
kan kalla för oro” säger Ekelöf. Andra intervjuare som Mats Rying
behandlar honom mycket vördnadsfullt, då blir Ekelöfs röst lika
facinerande låg och tonlös som när han läser sina dikter.
De här CD-skivorna är ett absolut måste för Ekelöf-älskarna. Men
kan också vara en väg in i hans värld för dom som inte känner honom så väl.
Kvaliten växlar men han läser ofta förunderligt skönt framför allt i
dikterna från CD 2. Dessa spännade och mäktiga texter framförs utan
tröttande skådespelarmaner eller tillgjordhet.
Knappt någon poet har lockat så många avhandlare och uttolkare. I
Olof Lagerkrantz vänporträtt i ”Jag bor ju i en annan värld men du bor ju i
samma” ges ett kärleksfullt, heltäckande och lättillgängligt porträtt av
personen Gunnar Ekelöf.
http://hem.passagen.se/ekeloef är adressen til Gunnar
Ekelöfs-sällskapets hemsida där skivorna också kan beställas.

Jan Anders Eriksson