Målningar

Troget landskap bidar sin tid

Troget landskap bidar sin tid

Två ger sig av

Två ger sig av

Grupperna samlas

Poet som går ut för att vissla

Poet som går ut för att vissla

Ute med Hunden

Djupträsket

Gruva

Just nu

Just nu

Landskap med Moder ( Röd )

Landskap med Moder ( Röd )

Stå på en ansats

Stå på en ansats

Roddaren

Roddaren

Ro

Ro

Gatt

Gatt

Regn

Regn

Regn ( detalj )

Ön

Ön

Landskap med kyrka

Landskap med kyrka

Andra sidan

Well

Well

Turist

Turist

Dungen

Dungen

Två

Två

Urban

Urban

Semester

Semester

Inlandet

Inlandet

Hemma

Hemma

Kyrkomöte

Kyrkomöte

Strandad

Strandad

Minne frän Vättänen

Tillhåll

Tillhåll

Ute med hunden

Trädkramare

Trädkramare

Vandrare

Vandrare

Yttre Byträsket

Yttre Byträsket

Iakttagare

Iakttagare

Se fler >>