Viddernas vandrare


Konsthallen i Luleå 18/6 – 23/8
Hans Sundvall Konsthallschef Luleå

Jan Anders Jatte Eriksson – viddernas vandrare – är målarpoeten som älskar Konsten, lever den, andas den och framställer den. Jatte är virtuos i färgbehandlingen och kan framställa schatteringar som få. Han är utbildad till konstnär på Konstfack i Stockholm under 1970-talet och startade sedan upp och drev konsttidskriften Hjärnstorm tillsammans med några vänner under ett antal år. Tidskriften lever kvar, men den lever numera ett eget liv utan Jattes påverkan. Den är dock en hörnsten i konstlivet och kulturdebatten, något som kanske inte är så känt för många. Jan Anders Eriksson har numera sin ateljé i Sandnäset en bit uppströms Lule älv, han föddes ytterligare några mil uppströms i Harads.

Inspirationen kommer från lite blandat håll, ett tydligt spår kan hittas i den romantiska konsten från början av 1800-talet, vurmandet för människans litenhet inför naturen, för man kanske inte alltid ser gestalter/människor i målningarna direkt, men ofta finns de där om man ger sig tid att leta. Naturen är förstås en annan viktig källa och få är de platser han inte besökt och bevandrat i vårt län. Utställningens titel inlandet är också dubbeltydigt, man kan läsa den ordagrant och tänka att i det yttre rör sig ju Jatte i inlandet, det är landskapet han växt upp i och älskat man kan se spår av i målningarna. Spår av resor till otillgängliga (o)bygder och underliga människogestalter, hus, ortsnamn och öden med intressanta men ofta dystra utgångar som finns i motivbilden. Likheter finns också med blues och poesi. Men man kan också läsa det som motsatsen till det yttre landet och då blir likheten med de romantiska målarna och filosoferna än tydligare, det viktiga är det inre livet, livet i innanlandet eller möjligen landet bortom, ovan.