Skåne tycker


Recensioner från utställningen på Galleri Estetica i Malmö våren 2000;

Jean Bolinder Skånska Dagbladet:
Det expressiva geniet från Norrbotten, Jan-Anders Eriksson gästar åter
Galleri Estetica med sina hotade landskap där röda eldar pyr och
människorna utför arketypiska brottningar på dödsflodens strand i stil med
bibelns Jakob. Ensamhet, förtvivlan och ångest dunstar tungt från dessa
märkliga dukar. Måtte de store i Stockholm fatta vilken stor konstnär
Sverige har i denne Jan-Anders Eriksson. Han skulle kunna bli världsberömd!
Läs ytterligare en recensionen av Bolinder(pdf) »»

Jörgen Klinthage, Arbetet, Malmö:
Det är framför allt ljuset som jag fångas av i Luleåkonstnären Jan-Anders
Erikssons målningar.
I rembrandtskt glödande shatteringar reflekterar han norrskenet över en bit
norrländskt landskap. Genomgående håller han fast vid ett dunkelt
stämningsackord som visar på den mörka årstidens knapphet i fråga om ljus.
Det är en bildvärld som berättar om landskapets storhet och människans
litenhet. Över alltihop svävar tystnaden och stillheten. Eriksson har
fångat en stämning av ett kargt och vidsträckt sceneri alltmer blivit
tillbakaträngd för att i allt större utsträckning tjäna som staffage.
I jämförelse med sin förra utställning på Galleri Estetica för tre år sedan
har Eriksson blivit dunklare och mörkare men framför allt mer enhetlig i
anslaget.
Trots att målningarna är varandra ganska lika i sin reducering i såväl
komposition och färgval, förmedlar de en fin fullödighet i din lågmäldhet.
Läs mer »»

Marianne Nanne-Bråhammar, Arbetet, Malmö:
”I Erikssons emaljer förvandlas motiven från verklighetsdokument till bildpoesi.”
Läs mer »»