En bilds framväxt


En bilds framväxt fungerar för mig ofta bäst när jag befinner mig nära något
som närmar sig ett drömtillstånd. När det nyktra och intellektuella inte tar
så stor plats utan sätts på undantag för mer intuitiva och dunkla krafter.
Bilderna blir då, liksom i den verkliga drömmen, bearbetningar av hela
tillvaron.

Så småningom – om man anser det mödan värt – kan man närma sig bilderna
med det s.k. förnuftet, försöka ”förstå” dem. Förhoppningsvis når man inte helt fram
eftersom en genomskådad bild i praktiken är död.

De bilder som verkar utgå från faktiska platser i Norrbottens inland ingår
i samma projekt även om man ibland kan placera ut dom rent geografiskt.

Jan Anders Eriksson