Berger Tore


Text, bilder, musik.

Tore Berger
Mening och minnen
Bok & CD
YTF

Blå Tågets sköre vispoet blickar tillbaka på sitt liv. I boken har ett stort antal gamla målningar – som ockå ser så ut – fått förlängda bildtitlar, här finns minnen från en språkresa i Tyskland strax efter kriget och texterna med förklaringar till de tolv låtarna på den medföljande cd:n. På cd:n fungerar hans lätt rossliga melankoliska röst bäst i stilla spår som En diktares död (till minne av John Lennon). Av Tomhet som tidigare fanns i arenarockversion på en eländig cd producerad av Eldkvarn har gjorts om till fin klassisk visa. Gammelproggigast är Tore i Kapitalets bön som börjar och slutar med raderna ”Produkten skapar själva lågan/den livsluft som jag lever i/En ständig ökad efterfrågan /och konsumtion av energi.” De långa låtarna som Skaw Race, om en kappsegling, och lumparminnena i Grabbarna från Söder hade jag klarat mig utan. Ser fram emot en samling av Tores allra bästa visor som När Koppartaken lyser, Vårvintermånad och Sommarnatt.

Jan-Anders Eriksson