Gerhard Nordström


Gerhard Nordström vernissagetext till Galleri Estetica, Malmö 1997:

I en tid när postmodern subjektfilosofi och språkteori ännu dominerar
konstbegreppet, känns det befriande att möta någon som tror på ”det ordlösa
språket” – på bildens och målarkonstens egen kraft. Denna tro på
bildkonstens och måleriets inneboende möjligheter möter jag i Jan-Anders
Erikssons konst.

Professor Sven Sandström har nyligen utkommit med boken Intuition och
Åskådlighet, där han övertygande visar på de språkliga begreppens
förankring i känslan och ickespråklig erfarenhet.
Inga ord kan ersätta uttryckskraften i Erikssons målningar, där färgen
spelar en avgörande roll för kommunikationen.

Erikssons bilder berör djupare erfarenheter och upplevelser än hans
bildtitlar utsäger. De kan möjligen vägleda men förklarar inte hans
bildrebusar, – dessa landskap av skönhet och förskräckelse.
Jan-Anders Erikssons målningar kan upplevas som subversiva, – ett sabotage
mot ”tidsandan”, – en tid och ett tillstånd som både är och inte är.
Hans bildvärld övertygar mig om att mälarkonsten är oumbärlig.
, – att den representerar en ”språkform”, – som inte låter sig reduceras
eller ersättas av en aldrig så påläst konstteoretisk mångordighet.

Gerhard Nordström