Martynov Vladimir & Huun Huur Tu


Children of the Otter

Jaro

Strupsångsmodernism. Children of Otter (Alla människors moder) är ett samarbete mellan strupsångsekvilibristerna i Huun Huur Tu och den modernistiska tonsättaren Vladimir Martynov. Här friskar man på med både  rysk kammarorkester och ryska körer. I det tidigare utgivna live-albumet Legend lyckades Huun Huur Tu tillsammans med Bulgariska körer och The Moskva Art Ensemble förena dessa till synes aparta musikanter till en magnifik helhet.

Det här albumet inleds med det Steve Reichs-liknande titelspåret där Strupsångarna hypnotiskt upprepar stavelser av poeten Khlebnikov till stråkar, dova trummor och mörk kör. Andra spår låter som en blandning av Sjostakoviitj, ortodoxa kyrkokörer och apsånger från Bali. Mer traditionell strupsångspop med lössläppt galopperande över stäppen finns på ett par spår men albumet domineras av Martynovs modernism i mörka, suggestiva stycken, med inslag av lyckliga  ljudstötar från Huun Huur Tu, som i Great Tocsin of Intelligens och Dostoevskimo of Passing Clouds. Albumet avslutar smärtsamt vackert med When Horses Die, They Breathe  med ödslig flöjt, mungiga, strupvisslingar, stilla utdragna stråkar och storartad maffig kör.

Jan Anders Eriksson