Greider Göran


Lyrik, politik
Buller och oljud

Göran Greider
Joel Grip
Eve Risser
Hit från underjordens burar
Umlaut Records

Greiders texter spänner över en lång tidsrymd. Från när den första människoapan Oreopithecus Bamboli, ”som dog av fredlighet” utrotades av den sabeltandade katten till för fyra miljiardeer år sedan, till 2007 års svenska regering.
Gredier som ”vill fläka ut ojämlikhetens landskap så tydligt som möjligt inför alla” framför sina texter rakt och rappt till ”musik” av Grip och Risser. Det fungerar bra när de dissonanta, stökiga och bullriga ljudillustrationerna knappt märks utan lämnar Greiders röst ifred som i den inledande Skuggad om uppväxten i en liten landsortshåla. Bäst fungerar samarbetet mellan Greider och Grip/Risser i den avslutande högaktuella Demokratins september. Där hetsar suggestiva tjut och ilsket smatter Gredier till en elak och aggressiv läsning om dagens samhälle ”där folk strömmar ut från låprisbutikerna liksom hukande som om dom vunnit något fast dom bara vunnit exakt just vad dom bestulits i självkänsla” och där vi har drömlösa politiker med en ”statsminister som molnen driver rakt igenom”

Jan-Anders Eriksson